โอริงคืออะไร

โอริง คือ ยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรั่วซึมของของเหลว ตามลักษณะการใช้งานประเภทต่างๆ โดยคุณสมบัติที่ต้องการเป็นตัวกำหนดประเภทของวัตถุดิบที่เลือกใช้

วิธีการวัดขนาดของโอริง

ภาพวิธีการวัดขนาดของโอริง
(วงใน x ความหนา) (ID x W)

ตารางเปรียบเทียบวัสดุ

T.Y.C.Seal Material Properties Table