โอริงกล่อง

โอริงกล่องคือ...

T.Y.C.Seal Co.,Ltd. O-ring kits image